• Paweł
  • Mecze

Harmonogram powrotu do treningów w grupach młodzieżowych


UWAGA! W świetle nowych informacji i wytycznych podanych przez Ministerstwo Sportu oraz Premiera mamy dobrą informację – od 6 maja WRACAMY NA BOISKA!

Istnieje szereg regulacji dotyczących uprawiania sportu na otwartej przestrzeni, które w świetle pandemii koronawirusa stopniowo pozwolą na ograniczenie obostrzeń i powrót do realnej rywalizacji na boiskach piłkarskich. Niestety wszystko to wymaga czasu i wyrzeczeń ze strony wszystkich nas!

 

W środę 6 maja bieżącego roku wznawiamy zajęcia z grupami i w związku z tym prosimy o DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJĄ PONIŻEJ. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i korekt w przypadku dalszych interwencji rządowych i opublikowania rozporządzenia dot. „odmrażania sportu”, która podzielona jest ze względu na poszczególne obszary tematyczne skomplikowanego procesu powrotu.

 Każdy zgłoszony na zajęcia zawodnik przed PIERWSZYM TRENINGIEM musi oddać wypełnione OŚWIADCZENIE, które zostanie dodane na stronę wraz z grafikiem zajęć

 

  1. Szczegółowy opis prowadzenia zajęć:


Zajęcia prowadzone będą w grupach maksymalnie sześcioosobowych, którą prowadził będzie dany Trener – opiekun grupy, DWA RAZY W TYGODNIU dla każdego chętnego zawodnika spełniającego warunki udziału w zajęciach. Zgodnie z przepisami na zajęciach przebywać może maksymalnie sześciu zawodników plus Trener - na jednym boisku. W związku z tym ilość zajęć uwarunkowana jest ograniczeniem infrastrukturalnym oraz możliwościami czasu pracy Trenerów. Zajęcia mieć będą charakter doskonalenia indywidualnych umiejętności technicznych i zdolności motorycznych, co sprawia, że bardzo intensywny czas pracy – 50 minut na grupę jest optymalną wielkością. W momencie otrzymania zgody na prowadzenie zajęć w większych grupach będziemy wracać do „normalnej” ilości zajęć. Zajęcia o charakterze indywidualnym prowadzone będą według ściśle określonego porządku – po otrzymaniu potwierdzeń od rodziców Trenerzy przypiszą danego zawodnika do określonej grupy treningowej i przekażą stały termin oraz miejsce odbywania się zajęć w miesiącu MAJ.

 

  1. Rygory przestrzenne:

W zajęciach jednocześnie (na jednym boisku) może brać udział jedynie 6 osób oraz Trener. Łącznie dysponujemy TRZEMA boiskami - które zostają zgłoszone do odpowiednich organów (weryfikujących użyteczność takowych obiektów w świetle aktualnych przepisów zwalczających pandemię). W trakcie zajęć NIE MOŻE PRZEBYWAĆ żadna nieuprawniona do tego osoba na obiekcie sportowym, włączając w to również trybuny. W związku z koniecznością zachowania bezpieczeństwa oraz koniecznej odległości, 10 minut przed każdym treningiem w WYZNACZONYM MIEJSCU ZBIÓRKI (ul. Toruńska - parking przed budynkiem, wedle poniższego zdjęcia, ul. Parkowa – parking przy hotelu), utrzymując określoną odległość i dystans społeczny (siadamy na ławkach w ok 2m odległości), zbierają się WYŁĄCZNIE zawodnicy, którzy mają rozpocząć zajęcia - wyposażeni w maski. Przed treningiem grupę przygotowaną do zajęć odbiera i przeprowadza na boisko TYLKO I WYŁĄCZNIE TRENER PROWADZĄCY. Odbiór zawodników następuje do 5 minut PO TRENINGU w tzw. STREFIE ODBIORU/ZBIÓRKI: specjalnie wyznaczonym miejscu, gdzie zawodnicy mogą przebywać zachowując odległość i bezpieczny dystans po zakończeniu treningu. POD ŻADNYM POZOREM DO STREF ZBIÓRKI ORAZ STREFY ODBIORU NIE MOGĄ WCHODZIĆ INNE OSOBY NIŻ UCZESTNICY ZAJĘĆ!

 

  1. Wymogi dot. udziału w zajęciach:

W zajęciach mogą brać udział jedynie zawodnicy, których RODZIC zgłosi chęć uczestnictwa w zajęciach sportowych w miesiącu MAJ poprzez SMS do trenerów drużyn (do godziny 20:00 dnia 03.05.2020). WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH: - wypełnienie oświadczenia o braku przeciwskazań i dostarczenie go do Trenera przed pierwszymi zajęciami - wypełnienie oświadczenia o braku objawów choroby COVID-19 oraz kontaktu z osobami zagrożonymi zakażeniem w okresie ostatnich 14-dni . Płatność za udział w zajęciach zawodników zadeklarowanych wynosi jak do tej pory 100zł. PODSTAWOWYM wymogiem jest posiadanie MASKI (można ją ściągnąć dopiero podczas zajęć na boisku), a także własnej piłki (lub wypożyczonej z klubu).

UWAGA! Oświadczenia będą dostępne do pobrania od poniedziałku na stronie klubowej.

 

  1. Zasady bezpieczeństwa i higieny przed, podczas i po zajęciach:

Zajęcia prowadzone będą WYŁĄCZNIE W PRZESTRZENI OTWARTEJ. Zawodnik przychodząc, przyjeżdżając na zajęcia MA OBOWIĄZEK przebywać w masce do czasu wejścia na boisko wraz z Trenerem. Zawodnicy przychodzą już na trening przebrani, bez zbędnych innych rzeczy. Przed zajęciami należy maksymalnie ograniczać kontakt z innymi osobami, zachowując wszelkie rygory dystansu społecznego. Do dyspozycji zawodników w MIEJSCU ZBIÓRKI lub u TRENERA będzie płyn do dezynfekcji konieczny do rozpoczęcia zajęć i po nich. Trener również wskaże każdemu zawodnikowi osobno miejsce do pozostawienia swojego picia. W MIEJSCU ZBIÓRKI i MIEJSCU ODBIORU ZAWODNIKÓW przebywać mogą tylko i WYŁĄCZNIE ZAWODNICY przed lub po treningu z zachowaniem zasad dystansu i bezpieczeństwa. Obowiązuje ZAKAZ korzystania z szatni klubowych! W przypadku, gdy dziecko wykazuje jakiekolwiek objawy chorobowe (nie tylko objawy COVID-19, ale także grypowe) ODRADZAMY UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH! Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, przypominamy, że każde dziecko do 13 roku życia nie może poruszać się samodzielnie, w związku z tym musi być przyprowadzone na trening oraz odebrane po zakończonych zajęciach przez osobę dorosłą.

 

  1. Informacja o harmonogramie zajęć:

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów na jednym (nawet pełnowymiarowym) boisku przebywać może zaledwie 6 osób plus Trener. Jeżeli w najbliższych dniach informacja o zniesieniu kolejnych obostrzeń pojawi się w mediach to dostosujemy swój plan i rozszerzymy ilość zajęć. Na ten moment precyzyjny harmonogram godzin przygotowany będzie na podstawie PAŃSTWA odpowiedzi NA TEMAT CHĘCI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH. Ostateczny plan zajęć będzie widniał na stronie klubu najpóźniej w poniedziałek wieczorem 4.05.2020 .W kolejnych tygodniach będziemy STOPNIOWO wracać do normalności. Planujemy także rozciągnąć zajęcia w rundzie wiosennej do końca LIPCA jednak to jeszcze może się zmienić.

 

 

  • Kliknięć: 963
LOGO_POMEZANIA

SPONSORZY

PATRONI MEDIALNI

© Copyrights 2017 Pomezania Malbork
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i treści bez zgody autora zabronione.
Projekt i wykonanie: AQUACOM.